ŽIVA spolu-práce, z.s.

Zdravá spotřeba a udržitelné hospodaření jsou základem naší živé spolupráce. 

Účelem spolku ŽIVA spolu-práce, z.s. je naplňování následujících cílů:

 • Podpora udržitelného života
 • Osvěta v oblasti informací o ekologii, využitelnosti přírodních zdrojů a významu uvědomělého komplexního přístupu k problematice informovanosti, vzdělávání, návyků a potřeb souvisejících s životním stylem a spotřebou
 • Vytváření podmínek pro přímou spolupráci a podporu lokálních vztahů s důrazem na minimalizaci ekologické stopy a ekonomicko-právního balastu
 • Provozování platformy pro přímou spolupráci na základě respektu, rovného přístupu a osobní komunikace
 • Organizace kulturně – ekologických aktivit
 • Osvětová, poradenská a konzultační činnost
 • Tvorba vzdělávacích materiálů a programů, publikační a multimediální činnost
 • Provoz informačního centra a základny pro spolupráci s lokálními institucemi a firmami
 • Tuzemská i mezinárodní spolupráce s veřejností, školami, odborníky, spolky, organizacemi, nadacemi, fondy, institucemi, společnostmi a dalšími subjekty
 • Spolupráce s místní samosprávou
 • Vytváření vzdělávacích center
 • Vytváření podmínek pro zajištění potřeb a cílů svých členů, spolupracovníků a partnerů a s tím spojená výroba, nákup a prodej.

Staňte se součástí našeho spolku ŽIVA spolupráce, z.s. a
získejte přístup k aktuálním informacím z ekologického zemědělství, výroby bio
kosmetiky a bio potravin ze sítě našich spolupracujících zemědělců a výrobců.

 

Více informací a možnost
registrace naleznete na stránkách spolku www.ekokup.com