O společnosti

Elkoplast Slušovice s.r.o. 

Elkoplast Slušovice s.r.o. vznikla jako rodinná firma v roce 1991 se zaměřením na zemědělskou výrobu a od svého počátku hospodařila na ploše více než 60 ha orné půdy. Z rodinné tradice předávání informací o účincích léčebného konopí a dalších léčivých rostlin vznikl nápad začít se věnovat i této komoditě. Začali jsme tedy s pěstováním léčivých rostlin, které jsme dodávali především do společnosti Leros, která pro nás byla významným odběratelem. Dále naše společnost začala s pěstováním technického konopí a to zejména kvůli zrnu, které se dále zpracovávalo na rozdíl od stonků, o které v té době nebyl pro jejich další využití zájem.
Postupně jsme se vzdělávali i v poznatcích o účincích konopí v lékařství a rozhodli se, že jakmile to bude legislativně možné, začneme se věnovat i tomuto oboru.

Mezičasem jsme v našich znalostech a zkušenostech pokročili opět dále a dovolili si registrovat obchodní značku TheHemp, která nabízí konopné produkty té nejvyšší kvality. V naší nabídce najdete jak naše vlastní výrobky, tak výrobky našich přátel, společnosti Cannacura s.r.o., kteří sdílejí stejnou důvěru k síle léčebného konopí jako my.

Na závěr bych chtěl všem popřát pevné zdraví, lásku a radost z tak jedinečné rostliny
jakou léčebné konopí je a projevit poděkování, pokud si z naší nabídky vyberete.

Ing. Ladislav Krajča
Majitel